Takenpakket BMO voor BPF Kappersbedrijf uitgebreid

BPF Kappersbedrijf

12 juli 2017

In 2016 heeft het bestuur van BPF Kappersbedrijf, na contractonderhandelingen, een groter takenpakket toegezegd aan BMO GAM. Vanaf 1 juli 2016 zal BMO GAM aanvullende fiduciaire diensten verrichten voor BPF Kappersbedrijf, door ook toe te zien op de vastgoed- en hypothekenportefeuille van het pensioenfonds. Dit groter takenpakket heeft in 2017 geleidt tot gelijkblijvende vaste kosten voor het pensioenfonds.

De uitbreiding van het fiduciair takenpakket is in lijn met de geformuleerde overtuigingen van het bestuur ten aanzien van de relatie met de fiduciair manager. “De fiduciair beheerder is het aanspreekpunt voor de totale portefeuille en wordt geacht vanuit het belang van het fonds met ideeën en oplossingen te komen”. Momenteel is SARE&F B.V. de beheerder van het vastgoed.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Kappersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 781M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 21858 actieve bijdragers en 2652 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €118 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Jaarverslag 2016 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer