Transitie beheer matchingportefeuille Pensura van BNP Paribas naar AXA Investment Managers

28 juni 2021

Pensura publiceert in het jaarverslag 2020:

Het beheer van de matchingportefeuille was einde 2020 ondergebracht bij BNP Paribas Asset Management. Het beheer van dit deel van de beleggingsportefeuille wordt in 2021 overgedragen naar AXA Investment Managers Paris (AXA IMP).

Deze transitie is in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Pensura

Pensura is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 237 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 233 actieve bijdragers en 149 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Pensura
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer