Trespa: transitie van Delta Lloyd naar Aon en BMO

19 januari 2017

OPF Trespa, pensioenfonds voor de gelijknamige producent van architectionisch plaatmateriaal, heeft besloten haar activiteiten in eigen beheer voort te zetten en besteedt daarbij de administratie en het vermogensbeheer uit aan Aon Hewitt en BMO, respectievelijk. De reden voor de transitie is dat het pensioenfonds zowel haar beleggingen als herverzekering van de bijbehorende risico’s bij Delta Lloyd had ondergebracht, en dit wettelijk niet meer mag: “De combinatie van beleggen en (her)verzekeren bij één en dezelfde partij brengt risico’s met zich mee. Vanaf 1 januari 2017 is deze vorm wettelijk niet meer toegestaan.”

Ten eerste houdt de transitie in dat de financiële administratie van Trespa per 1 januari 2017 door Delta Lloyd is overgedragen aan Aon Hewitt. Deze overgang is volgens het fonds goed verlopen: “Het overgangsproces is gedurende het gehele traject goed verlopen en de communicatie tussen Delta Lloyd, AON en het bestuur van Stichting Pensioenfonds Trespa verliep vlot en dit heeft zorggedragen dat de pensioenuitkeringen geruisloos kunnen worden betaald door AON Hewitt vanaf januari 2017.”

Ten tweede is de beleggingsportefeuille per 11 januari 2017 door Delta Lloyd Asset Management overgedragen aan BMO. Op die datum worden de beleggingen bij Delta Lloyd ten gelde gemaakt en worden er nieuwe beleggingen bij BMO aangekocht. Het fonds geeft aan niet volledig weg te gaan bij Delta Lloyd: “Het pensioenfonds zal blijven beleggen in het Institutional Global Equity Fund van Delta Lloyd omdat dit fonds op dit moment voor het bestuur van SPT de juiste invulling vormt van de door haar gevoerde belegginsstrategie voor wereldwijde aandelen.”

Klik hier voor de factsheet van Trespa. De factsheet van BMO is beschikbaar via de Fiduciair Management Module.

Trespa is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 179M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 486 actieve bijdragers en 131 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €673 per deelnemer en de totale beleggingskosten 29bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aon Hewitt.

Bron: https://www.pensioenfondstrespa.nl/userdata/file/pensioenkrant%20januari%202017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer