Univé zag coöperatie in 2021 met 100.000 leden groeien

29 april 2022

Univé publiceert op haar website:

Het resultaat van Univé over 2021 is positief beïnvloed door een technisch resultaat van €35 miljoen. Het overall resultaat van Univé Groep is hoger dan 2020 door zeer goede beleggingsresultaten, zoals blijkt uit het jaarverslag. In een jaar waarin COVID-19 opnieuw een rol speelde, liet Univé haar leden profiteren van de coöperatieve voordelen die het als ledenorganisatie zonder winstoogmerk biedt.

Voorbeelden van deze voordelen zijn onder meer het verlagen van premies, het uitbreiden van dekkingen en het treffen van coulance- en betalingsregelingen.

Goede financiële resultaten

De nettowinst van Univé over 2021 bedraagt €60 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar €549 miljoen. Het positieve beleggingsresultaat over 2021 bedraagt €45 miljoen. Ten opzichte van 2020 is dit €25 miljoen hoger. De verdiende bruto premie is ten opzichte van 2020 met €26 miljoen toegenomen tot €549 miljoen. Met een solvabiliteitsratio van 353% (2020: 350%) voldoet Univé opnieuw ruimschoots aan de wettelijke solvabiliteitsnorm. Deze uitstekende financiële resultaten stellen Univé in staat om leden de voordelen van een coöperatie zonder winstoogmerk te laten ervaren.

Elkaar verder helpen

Ron Bavelaar, Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé, is positief over de behaalde resultaten in een opnieuw bewogen jaar: ‘Ook in 2021 speelde COVID-19 een bepalende rol: de steeds veranderende maatregelen waren voor de samenleving en daarmee ook voor onze leden en medewerkers, een grote uitdaging. Als coöperatie zonder winstoogmerk bewezen we wederom onze relevantie door de ledenbehoefte centraal te stellen en bij te dragen aan hun zekerheidsgevoel. We bieden onze leden niet alleen verzekeringen, maar ook producten en (advies)diensten die risico’s beperken en zowel schade als leed voorkomen. Zo helpen we elkaar verder, juist in deze onzekere tijden.’ Bavelaar noemt als voorbeelden de verlaging van de autopremies en het beschikbaar stellen van een 24/7 cyberhelpdesk voor Univé’s particuliere en zakelijke leden. ‘Maar ook met lokale acties proberen we het verschil te maken in de regio. Zo zorgen we voor de plaatsing van AED’s in dorpscentra, verstrekken we zonnebranddispensers aan lokale zwembaden en helpen we met het Univé Buurtfonds lokaal-maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. Als ledenorganisatie laten we zo zien wat ‘oog voor elkaar’ in de praktijk betekent.’

Meerwaarde ervaren

Er voor elkaar zijn op de momenten die ertoe doen. Dat is de meerwaarde van de coöperatie. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in de toename van het aantal leden en de groei van de verzekeringsportefeuille. Ron Bavelaar: “We willen niet alleen het gevoel van zekerheid versterken voor onze leden, maar ook een positieve impact hebben op onze leefomgeving. Zo hebben we continu oog voor de gezondheid en het welzijn van onze leden en medewerkers. Bijvoorbeeld met de Veilig op Weg app, die de verkeersveiligheid helpt verbeteren door het geven van inzicht in het eigen rijgedrag. Maar ook door leden met een aanvullende zorgverzekering gebruik te laten maken van een preventiebudget, dat zij kunnen inzetten om aan hun gezondheid te werken. Bovendien helpen we leden om een groen dak aan te leggen, wat bijdraagt aan meer biodiversiteit en groen in de wijk. Zulke initiatieven kunnen we opzetten omdat onze coöperatie geen winstoogmerk heeft.’

Source: Univé
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer