Sebastiaan van den Dries benoemd tot directeur bestuursbureau ING CDC Pensioenfonds

Sebastiaan van den Dries

24 januari 2018

Sebastiaan van den Dries is per 15 januari 2018 benoemd als de directeur van het bestuursbureau van ING CDC Pensioenfonds. Zo bericht het pensioenfonds op haar website.

Volgens het fonds brengt de heer van den Dries met deze aanstelling ruime ervaring van binnen de pensioensector mee. Zo is hij de laatste vijf jaar als DC Plan Manager bij OPF Shell betrokken geweest bij het opzetten en uitrollen van een DC-regeling voor nieuwe medewerkers. Daarvoor was van den Dries werkzaam bij Deloitte als Director Pension & Benefits Advisory. Van den Dries is afgestudeerd in financiële econometrie en algemene economie aan de Erasmus Universiteit.

In het bericht zegt van den Dries uit te kijken naar komend jaar. De huidige CDC-regeling van het pensioenfonds loopt namelijk tot 1 januari 2019. Er moeten daarom nieuwe afspraken worden gemaakt met sociale partners over de nieuwe regeling. In het persbericht geeft van den Dries aan dat ‘hier een belangrijke rol is weggelegd voor het bestuursbureau om te adviseren bij besluitvorming en door het bestuur gemaakte keuzes vervolgens prudent en kostenefficiënt uit te voeren en helder te communiceren naar alle stakeholders.’

Het bestuur geeft tot slot aan verheugd te zijn met de aanstelling en wenst hem veel succes toe bij het uitvoeren van zijn taken voor het fonds.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

ING Bank CDC fonds is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 1181M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 14572 actieve bijdragers en 140 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €190 per deelnemer en de totale beleggingskosten 26bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%. Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: persbericht website, 23 januari 2018

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer