Vonnis in zaak OPF Sabic in lijn met wet automatische waardeoverdracht

automatische waardeoverdracht

21 november 2017

Eerder deze maand oordeelde een rechter over een zaak, aangespannen tegen pensioenfonds Sabic. De zaak was aangespannen door drie deelnemers over het herrekenen naar een hogere pensioenleeftijd van 67, zonder dat het pensioenfonds daarvoor voorafgaand toestemming had gevraagd. In haar vonnis bepaalde de rechter dat dit niet had mogen gebeuren zonder de toestemming van de deelnemer. Bij het herrekenen wordt namelijk een deel van ouderdomspensioen overgezet naar het nabestaandenpensioen, wat leidt tot een lager ouderdomspensioen.

In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Koolmees gisteren duidelijk dat deze rechterlijke uitspraak in overeenstemming is met het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht. Bij een verschuiving tussen verschillende categorieën pensioen mag een deelnemer namelijk bezwaar maken.

Het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht bepaalt dat in sommige gevallen het individueel bezwaarrecht echter wel vervalt. In zijn brief maakt Koolmees duidelijk dat de volgende zes voorwaarden moeten zijn vervuld voordat het bezwaarrecht van de deelnemer vervalt:

– Er is sprake van herrekening van bestaande aanspraken vanwege verhoging van de pensioenrichtleeftijd;

– Dit kan alleen bij regelingen waar contractuele aanpassingen zijn toegestaan;

– De herrekening moet actuarieel neutraal geschieden;

– Als een deelnemer het pensioen vroeger laat ingaan, blijft het ook actuarieel neutraal;

– De vervroegingsfactoren verdisconteren selectie-effecten;

– Het pensioen moet zijn karakter behouden.

Bron: brief minister Koolmees, 20 november 2017

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer