Wijziging samenstelling directie Donatus

20 december 2018

Donatus publiceert op haar website:

“De Ledenraad (LR) van Donatus, verzekeraar in Nederland van kerkgebouwen en monumenten, heeft besloten statutair directeur Simon Kadijk, te ontheffen uit zijn functie. De LR van de onderlinge verzekeraar besloot hiertoe op voorstel van de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft in de loop van 2017 geconcludeerd dat er geen basis meer was voor een goede samenwerking tussen de heer Kadijk en de rest van de organisatie. Door omstandigheden is de uiteindelijke besluitvorming naar aanleiding van deze conclusie vertraagd. De directie van Donatus bestaat nu uit directievoorzitter drs. Alphons van der Voorn en drs. Kees Veenhof, directeur a.i..”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer