Wijzigingen in het bestuur pensioenfonds DSM Nederland

19 september 2022

DSM Nederland publiceert op haar website:

Per 1 september 2022 is Piet Molenaar benoemd als bestuurslid van PDN, namens de werkgever. Hij volgt Marlies van Boom op, die heeft aangegeven geen tweede zittingstermijn te kunnen vervullen. Piet treedt aan in de functie van operationeel bestuurder beleggingen. Hij is voorzitter van de commissie beleggingen en eerst-verantwoordelijke in het bestuur voor alle beleggingsaspecten. Piet heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de pensioensector en in uiteenlopende financiële functies in de financiële sector.

Het bestuur dankt Marlies van Boom voor haar grote inzet voor PDN en de aanscherpingen in het beleggingsbeleid die zij afgelopen jaren vorm heeft gegeven.

Met de benoeming van Piet Molenaar heeft het fonds per 1 september 2022 ook de in het voorjaar gecommuniceerde andere werkwijze geheel geïmplementeerd en geformaliseerd. In de nieuwe werkwijze verrichten twee bestuursleden van PDN taken die zijn gericht op de procesbeheersing binnen het fonds en de uitvoering van de door het bestuur genomen (beleids)besluiten. Deze nieuwe werkwijze leidt tot een efficiëntere tijdsbesteding van bestuursleden waardoor het bestuur beter is voorbereid op de toekomst. De bestuursleden Eiko de Vries en Piet Molenaar zijn door het bestuur benoemd in deze nieuwe functies van operationeel bestuurders, na goedkeuring door de RvT en DNB. Beiden zijn 3 dagen in de week beschikbaar om de bovengenoemde werkzaamheden voor het fonds te verrichten.

PDN wenst Eiko de Vries en Piet Molenaar veel succes in hun nieuwe rollen.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 7.213 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 5.670 actieve bijdragers en 12.913 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -8%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer