Ynze Faber neemt na 25 jaar afscheid van Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds

2 juli 2020

Will Niemeijer publiceert op haar website:

“Per 1 juli 2020 treedt Ynze Faber af als bestuurslid van Pensioenfonds Niemeijer. Ynze was al 25 jaar bestuurslid. Het bestuur bedankt Ynze voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds.

Ynze begon binnen het bestuur als vertegenwoordiger namens de werknemers. Sinds 1 juli 2014 vertegenwoordigt hij de pensioengerechtigden. Binnen het bestuur vervulde Ynze de rol van secretaris. Daarnaast was Ynze lid van de Bestuurscommissie Vermogensbeheer. Deze commissie houdt zich bezig met de beleggingen.

Ynze Faber wordt opgevolgd door Hans Elzenga. Hans is al enkele jaren plaatsvervangend bestuurslid bij Pensioenfonds Niemeijer. Daarvoor was hij lid van het Verantwoordingsorgaan.

Het bestuur bedankt Ynze heel hartelijk voor al zijn verdiensten voor het fonds en zijn jarenlange inzet.

Fondsprofiel Will Niemeijer:

Will Niemeijer is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 254 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 195 actieve bijdragers en 719 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -3.6%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer