a.s.r.: Succesvolle overgang pensioenfonds Arcadis naar Het nederlandse pensioenfonds

6 juli 2018

a.s.r. publiceert op haar website:

“De succesvolle overgang van Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland naar Het nederlandse pensioenfonds is in een half jaar gerealiseerd. Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland is het oudste pensioenfonds (opgericht in 1924) in Nederland dat is overgestapt naar Het nederlandse pensioenfonds (APF). De collectieve waardeoverdracht van de pensioenregeling van Arcadis Nederland bedraagt circa € 1,1 miljard. De eerste pensioenuitkeringen zullen in juli 2018 plaatsvinden.

De pensioenaanspraken van het Arcadis Pensioenfonds worden ondergebracht in een eigen kring bij Het nederlandse pensioenfonds. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van werkgever, medewerkers en gepensioneerden. In totaal gaat het om ruim 7900 deelnemers, waaronder 2100 actieve, 3200 niet-actieve deelnemers en ongeveer 2600 pensioengerechtigden.”

Fondsprofiel ARCADIS Nederland:

ARCADIS Nederland is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 1115 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2068 actieve bijdragers en 2592 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €167 per deelnemer en de totale beleggingskosten 52bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer