OPF Arcadis: Arcadis Pensioenfonds ‘in liquidatie’

30 mei 2018

OPF Arcadis publiceert op haar website:

“Zoals bekend gaan de pensioenen van Arcadis per 1 juli 2018 over naar Het nederlandse pensioenfonds. Dat geldt voor alle reeds opgebouwde en ingegane pensioenen die tot op dat moment bij Arcadis Pensioenfonds zijn ondergebracht. Ook de verdere pensioenopbouw gaat daar plaatsvinden.

De overgang van de pensioenen was nog onder voorbehoud van instemming van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft deze instemming op 15 mei 2018 gegeven. Dit betekent dat Arcadis Pensioenfonds nu formeel ‘in liquidatie’ is.

Het bestuur zal optreden als college van vereffenaars om de lopende verplichtingen af te wikkelen. Er wordt een liquidatieverslag opgesteld waarmee verantwoording wordt afgelegd over de wijze van afwikkeling. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal na de liquidatie worden toegevoegd aan de Pensioenkring Arcadis bij Het nederlandse pensioenfonds, zodat het ten goede komt aan de deelnemers.”

Fondsprofiel ARCADIS Nederland:

ARCADIS Nederland is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 1129 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2068 actieve bijdragers en 2592 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €167 per deelnemer en de totale beleggingskosten 52bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer