Bram Mommers (Arcadis Pensioenfonds) over de keuze voor een APF

20 april 2018

Het nederlandse pensioenfonds publiceert op haar website:

Bram Mommers (Arcadis Pensioenfonds): “we zijn in 2015 begonnen met een oriëntatie op onze toekomst als pensioenfonds. na diverse sessies met het bestuur concludeerden we medio 2016 dat we naar een APF wilden gaan. Daar hebben we voor gekozen omdat we zagen dat de complexiteit voor het bestuur steeds groter werd. Daardoor zou het steeds lastiger worden om geschikte bestuursleden te vinden voor het fonds.

Een tweede reden was dat de eigen uitvoeringsorganisatie, die overigens kwalitatief fantastisch is, gelet op de beperkte omvang ook kwetsbaar is. Daarnaast zagen we dat de kosten de afgelopen jaren geleidelijk aan toe waren genomen. De keuze voor een APF stelde ons in staat de risico’s beter te beheersen en de kwetsbaarheid die je nu eenmaal hebt met een eigen beperkte organisatie, te verkleinen.

Tegelijkertijd konden we een eigen kring inrichten, waardoor we eigen zeggenschap konden behouden over het vermogen en de rechten en verplichtingen. Maar zeker zo belangrijk, we konden zo ook onze eigenheid in stand houden. Na een uitvoerige zoektocht hebben we uiteindelijk gekozen voor Het nederlandse pensioenfonds. Dat voldoet het beste aan het beeld dat wij van een APF hebben. namelijk een onafhankelijk pensioenfonds dat onderdak biedt aan meerdere kringen.”

Fondsprofiel ARCADIS Nederland:

ARCADIS Nederland is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 1129 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2068 actieve bijdragers en 2592 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €167 per deelnemer en de totale beleggingskosten 52bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer