DEPF overweegt opties voor overdracht gesloten fonds

DEPF

18 juli 2017

Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF), waarvan eerder al bekend werd dat de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 2017 naar Pensioenfonds Grafische Bedrijven is gegaan, onderzoekt de mogelijkheden voor de overdracht van de reeds opgebouwde pensioenen. Het bestuur van het fonds overweegt een collectieve overdracht van het volledige bestand of een mogelijke splitsing tussen pensioengerechtigden en niet-pensioengerechtigden. De voorbereidingen hiervoor zijn eind 2016 gestart.

Er zijn voor de overdracht bij totaal 7 partijen voorstellen opgevraagd, waaronder verzekeraars, BPFen en een APF.  De uitkomsten van deze opvraag zijn in Q1 van 2017 geanalyseerd en in april met het bestuur besproken. Op basis hiervan is tot nu toe 1 partij afgevallen. Het bestuur van DEPF “wil dit traject zorgvuldig doorlopen, rekening houdend met risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging tussen de doelgroepen”. Verwachting is dat het uiteindelijk besluit betreffende de overdacht in het najaar van 2017 zal plaatsvinden, rekening houdend met wettelijke advies- en toetsingsprocessen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Douwe Egberts is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1750M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 2226 actieve bijdragers en 4394 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €297 per deelnemer en de totale beleggingskosten 0bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.depensioenfonds.nl/sites/depensioenfonds.nl/files/bestanden/2017-07_vraag_en_antwoord.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer