Het Nederlandse Pensioenfonds: Het beste van twee werelden

14 december 2023

Het Nederlandse Pensioenfonds publiceert op zijn website:

De wereld om ons heen verandert voortdurend en dat geldt niet in het minst voor alles wat met pensioen en IT te maken heeft. Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) wil in die veranderende wereld onafhankelijk en wendbaar blijven. Zo kunnen we aan onze deelnemers en aangesloten werkgevers op de lange termijn het best mogelijke pensioen blijven aanbieden. De invoering van de Wtp en het veranderde aanbod van pensioenuitvoerders waren voor ons aanleiding om te onderzoeken welke dienstverlening het beste past bij onze kernwaarden en onze ambities voor de toekomst. Vol vertrouwen kiest HNPF ervoor de solidaire premieregeling onder te brengen bij DION Pensioen Services en de flexibele premieregeling bij Visma Idella.

Ruimte voor groei

HNPF faciliteert in het nieuwe stelsel zowel het solidaire als het flexibele contract. Daarnaast hebben wij toekomstbestendige oplossingen voor (gesloten) pensioenfondsen die in het FTK willen blijven. Omdat we al onze deelnemers het best mogelijke pensioen gunnen, vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk geld wordt besteed aan opbouw en zo weinig mogelijk aan kosten. Dat bereiken we door middel van groei en optimalisatie in de uitvoering.

We zijn blij dat we in DION Pensioen Services (DION) en Visma Idella samenwerkingspartners hebben gevonden die voldoende capaciteit hebben voor onze groeiambities. Groei is belangrijk omdat we daarmee schaalgrootte creëren, niet alleen op het gebied van vermogensbeheer, maar ook in de pensioenadministratie en de klantbediening. Daarmee kunnen we de uitvoeringskosten per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Optimale uitvoering, persoonlijke benadering

Klantgerichtheid en klanttevredenheid waren belangrijke selectiecriteria in onze zoektocht naar de beste uitvoerders voor de toekomst. HNPF vindt dat dienstverlening op het gebied van administratie en uitvoering verder moet gaan dan wat wettelijk verplicht is. We kennen de behoeften van de deelnemers en de bij ons aangesloten werkgevers en willen daar in die dienstverlening zo goed mogelijk op inspelen. DION en Visma Idella delen deze visie en zijn in staat uitvoering te geven aan ons communicatiebeleid en onze klantcontractstrategie. Ze hebben allebei een IT-platform dat daar uitstekend bij past. De website en het portaal worden geheel ingericht vanuit de belevingswereld van onze klanten en stellen hen in staat om zo veel mogelijk zelfstandig keuzes te maken.

Samen met DION en Visma Idella streven wij naar optimalisatie van de uitvoering. Door handelingen te automatiseren kunnen kosten immers worden verlaagd. Deelnemers zullen via het portaal te allen tijde toegang hebben tot actuele, correcte en persoonlijke informatie over hun pensioenregeling. Door middel van een keuzetool worden zij begeleid bij het maken van pensioenkeuzes en geholpen om de gevolgen van die keuzes voor hen persoonlijk te overzien. Daarnaast geven we via de website uitgebreid achtergrondinformatie en voorzien we deelnemers regelmatig van tips, nieuwsberichten en brochures over specifieke onderwerpen.

HNPF vindt dat het streven naar optimalisatie niet ten koste mag gaan van de persoonlijke benadering. Hoewel het gemak en kostenbesparing oplevert als deelnemers en werkgevers pensioenzaken zelf kunnen regelen, moet er bij vragen hulp beschikbaar zijn. De dienstverlening bij DION en Visma Idella zal daarom zo worden ingericht dat onze klanten altijd vragen kunnen stellen via de chatfunctie of rechtstreeks aan een medewerker van de klantenservice. Persoonlijk contact is er bovendien bij belangrijke levensgebeurtenissen.. Dat geldt ook bij klachten of geschillen, tijdens groepsbijeenkomsten of in persoonlijke pensioengesprekken. We zorgen ervoor dat HR-medewerkers van onze aangesloten werkgevers eerste vragen van deelnemers op de werkvloer kunnen beantwoorden.

DION en Visma Idella: een keuze voor twee specialisten

Met de keuzes die we gemaakt hebben, gaan we samen met twee gespecialiseerde uitvoerders de toekomst tegemoet. DION maakt gebruik van het platform Lumera en is een ervaren, betrouwbare partner met een uitstekend trackrecord voor de uitvoering van DB-regelingen. DION voerde al de administratie voor een aantal van onze kringen. DION is een wendbare organisatie die goed in staat is om onze klantcontactstrategie vorm te geven.

Visma Idella is leverancier van specialistische software. Sinds twee jaar biedt Visma Idella ook pensioenuitvoering aan. De organisatie beschikt over een ervaren team op het gebied van pensioenuitvoering en heeft de noodzakelijke capaciteit om de groei in het aantal flexibele pensioenregelingen bij HNPF te kunnen faciliteren. Door onze keuze voor Visma Idella met het platform VIPS zijn wij klaar om vanaf april 2024 FPR-regelingen te kunnen uitvoeren.

Krachtig de toekomst tegemoet

HNPF heeft tijdig keuzes gemaakt voor de administratieplatforms van de toekomst. Ze passen bij onze kernwaarden en ambities en we zijn ervan overtuigd dat we met DION en Visma Idella het beste kiezen voor de twee werelden in het nieuwe stelsel. Samen met hen kunnen we op de lange termijn het best mogelijke pensioen aanbieden aan onze (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werknemers.

Source: Het Nederlandse Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer