BPF Houthandel op zoek naar nieuwe administrateur

automatische overdracht

4 april 2017

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel is op zoek naar een nieuwe administrateur, zo blijkt uit haar Pensioenflits over het voorjaar van 2017. Nu wordt deze taak nog uitgevoerd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer, dat in november 2016 liet weten te stoppen met de uitvoering voor bedrijfstakpensioenfondsen. Het fonds benadrukt dat een nieuwe administrateur geen gevolgen heeft voor het pensioen van haar deelnemers of de pensioenregeling.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Houthandel is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 1259M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 5139 actieve bijdragers en 11983 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €150 per deelnemer en de totale beleggingskosten 42bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -6%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioenfondshouthandel.nl/Images/Houthandel-Pensioenflits-voorjaar-2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer