Pensioenfondsen Meubel en Houthandel besluiten samen te gaan

12 maart 2019

Pensioenfonds Meubel publiceert op haar website:

” Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houthandel willen samen verder. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. Dat draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de pensioenregelingen in de betrokken sectoren.

Op donderdag 7 maart ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. In de loop van 2019 wordt de samenvoeging, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank, verder uitgewerkt. Per 1 januari 2020 kan de samenvoeging vervolgens een feit zijn. Door de samenvoeging ontstaat een pensioenfonds met circa 57.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 4 miljard euro.

De opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers en van de gepensioneerden van Pensioenfonds Houthandel worden door middel van een collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Pensioenfonds Meubel. Na de overdracht wordt Pensioenfonds Houthandel geliquideerd. Na het samengaan wordt één pensioenregeling uitgevoerd. Wel kunnen de verschillende sectoren die bij het fonds zijn aangesloten zelf een aantal keuzen maken binnen die regeling, zoals de hoogte van de franchise, het maximum premiepercentage en het opbouwpercentage.

Het bestuursmodel van Pensioenfonds Meubel blijft ongewijzigd. Dat bestuur bestaat uit twee onafhankelijke uitvoerende bestuurders, een onafhankelijke voorzitter en 6 niet-uitvoerende toezichthoudende bestuurders namens sociale partners en gepensioneerden. In dit niet-uitvoerende bestuur krijgen de werkgevers uit de Houthandel één zetel. Ook in het verantwoordingsorgaan van het fonds komen vertegenwoordigers uit de houthandel-sector.

Fondsprofiel Houthandel:

Houthandel is een BPFv met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 1,301 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 5,578 actieve bijdragers en 7,744 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0.2%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric

Fondsprofiel Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven:

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is een BPFv met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 3,213 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 19,012 actieve bijdragers en 24,241 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0.1%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer