KAS BANK richt voorlopig geen eigen APF op

13 oktober 2016

Zo blijkt uit de oktober update van het fonds. KAS BANK: “Samen met enkele andere pensioenfondsen uit de financiële sector hebben we de oprichting van een APF uitgewerkt. Uiteindelijk bleek dat het oprichten van een eigen APF aanmerkelijk duurder is dan de (voorlopige) proposities van de meer commerciële APF-en en is dit initiatief gestopt.”

Naast het oprichten van een eigen APF, heeft het pensioenfonds ook alternatieven besproken. “Tijdens de strategiedag van het bestuur op 15 april 2016 zijn een aantal alternatieven besproken, variërend van het blijven van een zelfstandig pensioenfonds tot aansluiting zoeken bij een bedrijfstakpensioenfonds of een commerciële APF. Inmiddels zijn er nieuwe alternatieven bijgekomen, zoals het coöperatief pensioenfonds of een professionele bestuursentiteit.”

Het bestuur laat weten op het moment bezig te zijn om de proposities van alle aanbieders in de markt in detail in kaart te brengen. “Wij beoordelen de verschillende alternatieven dan ook aan de hand van een aantal objectieve criteria: continuïteit, kosten, governance, tijdsbesteding bestuur, zeggenschap, flexibiliteit, toekomst en identiteit. Bij de beoordeling is het uitgangspunt om de belangen van alle deelnemers, gepensioneerden en de sponsor goed af te wegen.”

Kas Bank is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 325M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 656 actieve bijdragers en 379 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1043 per deelnemer en de totale beleggingskosten 25bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 5%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron:

https://www.pensioenfondskasbank.nl/nieuws/pensioenfonds-update-22/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer