Mirjam van der Molen nieuw bestuurslid Pensioenfonds Campina

26 januari 2022

Op 1 januari 2022 is Simon Molenaar teruggetreden als bestuurslid aan het einde van zijn derde zittingstermijn. Vanaf 2010 was hij lid van het bestuur en de beleggingscommissie. Het pensioenfonds bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig blijft Simon nog wel betrokken bij het pensioenfonds als sleutelfunctiehouder interne audit.

De opvolger Mirjam van der Molen is door de Centrale Ondernemingsraad voorgedragen. Zij was de laatste twee jaar al als aspirant-bestuurslid (toehoorder) bij het pensioenfonds betrokken en heeft het opleidingsprogramma voor pensioenfondsbestuurder met succes doorlopen. Haar benoeming is recent door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

Campina

Campina is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.589 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 104 actieve bijdragers en 6.917 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Pensioenfonds Campina
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer