Paul de Koning nieuwe voorzitter raad van toezicht Campina

1 augustus 2023

Op 1 augustus 2023 is Paul de Koning aangetreden als nieuw lid van de raad van toezicht. Hij zal per 1 oktober 2023 het voorzitterschap van de raad van toezicht van Jeroen Breen overnemen die dan zijn functie zal neerleggen. Een goede overdracht van de taken is daarmee geborgd.

Paul is bij diverse pensioenfondsen betrokken als toezichthouder. Bij Pensioenfonds Campina heeft hij governance en communicatie als aandachtsgebied. Zijn benoeming is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

De raad van toezicht is onafhankelijk, bestaat uit drie leden, en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

Campina

Campina is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 1.252 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 67 actieve bijdragers en 6.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 2%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 131.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Campina
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer