Pensioenfonds Campina: Eliena van der Velde nieuw lid raad van toezicht

4 december 2023

Op 1 december 2023 is Eliena van der Velde aangetreden als nieuw lid van de raad van toezicht. Zij vervangt Jessica Matelski, die eerder dit jaar is teruggetreden. Bij Pensioenfonds Campina heeft zij actuariaat en vermogensbeheer als aandachtsgebied. Haar benoeming is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

De raad van toezicht is onafhankelijk, bestaat uit drie leden, en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

Campina

Campina is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 1.255 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 67 actieve bijdragers en 6.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Pensioenfonds Campina
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer