Pensioenfonds Campina: Rien van Berkel nieuw bestuurslid

3 maart 2022

Pensioenfonds Campina publiceert op haar website:

Op 1 maart 2022 is Frank Verveld teruggetreden als bestuurslid aan het einde van zijn derde zittingstermijn. Frank was 12 jaar lid van het bestuur en van 1 januari 2020 t/m medio 2021 was hij voorzitter van het bestuur. Het pensioenfonds bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Frank zal zijn activiteiten als lid van de beleggingscommissie blijven voorzetten.

Als opvolger is Rien van Berkel door de VGC voorgedragen. Hij was al enige jaren bij het pensioenfonds betrokken als lid van het verantwoordingsorgaan en de laatste maanden heeft hij als aspirant-bestuurslid / toehoorder de bestuursvergaderingen bijgewoond. Rien is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.

Campina

Campina is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.589 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 104 actieve bijdragers en 6.917 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Pensioenfonds Campina
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer