OPF EY voornemens tot verlenging verzekeringscontract Aegon en uitbesteding IDC

OPF EY

13 juli 2017

De verzekeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Ernst & Young (SPEY) en Aegon, waarbij door SPEY van de ontvangen premie een pensioenaanspraak wordt ingekocht die wordt gegarandeerd door Aegon, loopt per 31 december 2017 af. De werkgever en ondernemingsraad hebben de intentie uitgesproken alle opgebouwde pensioenrechten en aanspraken van SPEY nog steeds via de verzekering van Aegon te garanderen. Wanneer per 1 januari 2018 geen nieuw contract zou worden afgesloten, heeft SPEY de keuze om de opgebouwde aanspraken premievrij bij Aegon achter te laten. Ook is het mogelijk dat de verplichtingen door Aegon worden overgedragen aan SPEY.

Daarnaast is het bestuur voornemens om vanaf 1 januari 2018 de pensioenpremie, onder aftrek van een collectieve risicobuffer, aan te wenden voor een individuele beschikbare pensioenregeling (IDC), waarbij het de bedoeling is om alle deelnemers de optie te geven gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden van ‘doorbeleggen’ na pensioeningang.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Ernst & Young is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1272M waarvan 96% herverzekerd en 4% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 4100 actieve bijdragers en 1962 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €55 per deelnemer en de totale beleggingskosten exclusief transactiekosten 55bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer