OPF KAS Bank ziet APF nog steeds als mogelijkheid voor de toekomst

29 maart 2017

Ondernemingspensioenfonds KAS Bank ziet het APF nog steeds als mogelijkheid voor de toekomst. Dit blijkt uit de april update van het fonds. In oktober 2016 bleek dat KAS Bank voorlopig geen eigen APF zou oprichten samen met enkele andere pensioenfondsen uit de financiële sector. Het zelf oprichten van het APF bleek aanmerkelijk duurder dan de proposities van de meer commerciële APF-en en het initiatief werd gestopt. Pieter van der Wal, voorzitter van het fonds, stelt in de april update dat het bestuur momenteel aan het bestuderen is wat mogelijke geschikte opties zijn voor de toekomst van het pensioenfonds: “Punten die hierbij aan de orde komen zijn de grote veranderingen die op ons afkomen, zoals de mogelijkheid om toe te treden tot een Algemeen Pensioenfonds (APF)”

Daarnaast blijkt uit de update dat de reorganisatie binnen KAS BANK veel invloed heeft op het pensioenfonds. “Door steeds minder actieve deelnemers wordt de invloed van de premie op het herstelvermogen van het fonds steeds geringer. Op 27 januari 2017 hebben de Werkgeversvereniging Banken, CNV Vakmensen en De Unie overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Banken. KAS BANK heeft zich bij deze CAO aangesloten. De nieuwe bank CAO biedt de mogelijkheid om over te gaan naar een Individual Defined Contribution (IDC) regeling (individuele beschikbare premie). Tevens heeft deze CAO tot gevolg dat de maximering van de eigen bijdrage van de medewerkers van KAS BANK is komen te vervallen (was 5%).”, aldus Pieter van der Wal.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

KAS Bank is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 317M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 656 actieve bijdragers en 379 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1043 per deelnemer en de totale beleggingskosten 25bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -5%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL. Het vermogensbeheer van de matching portefeuille wordt uitgevoerd door Delta Lloyd Asset Management.  Het vermogensbeheer van de return portefeuille wordt uitgevoerd door BlackRock.

Bron: https://pensioenfondskasbank.nl/kasbank/assets/File/PF_Update_April_2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer