OPF Xerox onderzoekt “gebruik maken van fiduciair beheer”

SPSCA

20 december 2017

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Xerox (OPF Xerox) onderzoekt uitbesteden uitvoeringsorganisatie/gebruik maken van fiduciair beheer. Zo geeft het bestuur te kennen tijdens de deelnemersbijeenkomst van november.

Het bestuur besloot in 2017 een werkgroep in te stellen om een toekomstvisie voor het pensioenfonds te formuleren. Toen voor de zomer 2017 ook DNB vroeg om zo’n visie “was het bestuur blij dat dit traject al ingezet en nagenoeg afgerond was”.
Vier denkrichtingen werden door de werkgroep geëvalueerd:

  1. Zelfstandig blijven
  2. Uitbesteden uitvoeringsorganisatie / gebruik maken van fiduciair beheer
  3. Aansluiting bij een APF of het bedrijfstakpensioenfonds (True Blue)
  4. Liquideren en pensioenen aanbrengen bij een verzekeraar

Het bestuur heeft gekozen om zelfstandig te blijven. Optie 2 wordt momenteel onderzocht.

Optie 3, de aansluiting bij een APF of BPF, zou in de toekomst interessant kunnen zijn, maar heeft naar eigen zeggen “op dit moment geen zin”. Optie 4, het liquideren van het pensioenfonds om vervolgens het pensioen aan te brengen bij een verzekeraar, wordt gezien als “volstrekt irrelevant”.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Xerox is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 878M waarvan 1% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 936 actieve bijdragers en 2250 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €338 per deelnemer en de totale beleggingskosten 38bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%. Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Bron: verslag deelnemersbijeenkomst, 9 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer