Pensioenfonds Aon: Bestuurslid namens de werkgever

17 september 2021

Per 1 juli 2021 was de zittingstermijn van de heer A.S. de Korver als bestuurslid van onze stichting verstreken. De werkgever heeft de heer De Korver opnieuw voorgedragen voor een termijn. DNB heeft ons op onze voordracht meegedeeld dat zij geen aanleiding zien om zijn geschiktheid en/of betrouwbaarheid opnieuw te toetsen. Het bestuur heeft hem in de bestuursvergadering van 9 september 2020 herbenoemd als lid van het bestuur namens de werkgever.

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 890 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 612 actieve bijdragers en 1.104 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds Aon
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer