Pensioenfonds Aon: “Toekomst van het pensioenfonds (update september 2021)”

22 september 2021

Pensioenfonds Aon publiceert: “Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar de mening van het bestuur voortzetting op termijn niet toekomstbestendig is. Medio 2020 hebben het bestuur van het pensioenfonds, de directie van Aon Groep Nederland en de ondernemingsraad een eerste verkennend gesprek gevoerd over de toekomst van het fonds en afspraken gemaakt over de aanpak van dit traject.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

In het eerste kwartaal zijn reeds aan vier APF-en een zogenaamd Request For Proposal verstuurd. Alle partijen waren bereid om een voorstel uit te brengen. De ontvangen offertes zijn door onze adviseur geanalyseerd en met het bestuur besproken. Op basis hiervan zijn aanvullende vragen aan de APF-en gesteld. Deze vragen hadden onder andere betrekking op: algemene aspecten zoals omvang en groeiverwachtingen, Governance, waaronder bestuur en medezeggenschap, de collectieve waardeoverdracht, de kosten van de uitvoering, het pensioenakkoord en de aanwezige capaciteit voor een implementatie in de 2e helft van 2022.

Het bestuur heeft analyse van de aanbiedingen beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot een voorkeur voor twee APF-en.

Hoe nu verder?

De keuze van de 2 APF-en is inmiddels afgestemd met werkgever en de ondernemingsraad. De APF-en zijn uitgenodigd om eind september in een individuele presentatie hun voorstel nader toe te lichten. Daarna volgen de onderhandelingen over de voorwaarden.

Parallel hieraan herbeoordelen wij de onderbrenging bij een verzekeraar. We hebben een aantal verzekeraars benaderd om een offerte uit te brengen. Drie verzekeraars daarvan zijn bereid om een offerte uit te brengen. Een verzekeraar biedt een grotere mate van zekerheid dan een APF, maar biedt niet de mogelijkheid om te komen tot een hoger pensioenresultaat in de toekomst en brengt daarnaast een aantal praktische uitdagingen met zich mee. Deze worden in samenhang gewogen. Niet onbelangrijk ook is dat de keuze voor een verzekeraar definitief is, terwijl met de onderbrenging bij een APF de mogelijkheid bestaat om dat later alsnog te overwegen.”

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 907 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 612 actieve bijdragers en 1.104 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds Aon
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer