Pensioenfonds Grolsche bierbrouwerij: Herbenoeming lid verantwoordingsorgaan en leden bestuur

29 september 2023

In juli riepen wij de pensioengerechtigden van het fonds op om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger voor zowel het verantwoordingsorgaan als het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.

Herbenoeming lid verantwoordingsorgaan

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voor de positie in het verantwoordingsorgaan is de heer N. Heinen herbenoemd als lid van het verantwoordingsorgaan.

Herbenoeming leden bestuur

De heer P.G. van Rooijen en de heer R. Snel zijn bestuurslid namens de gepensioneerden. Op 31 december 2023 eindigt hun zittingstermijn en beide bestuursleden hebben aangegeven open te staan voor herbenoeming. Omdat er geen tegenkandidaten zijn, gaat het bestuur verder met de herbenoemingsprocedure.

Grolsche bierbrouwerij

Grolsche bierbrouwerij is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 344 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 558 actieve bijdragers en 673 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Grolsche bierbrouwerij
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer