Pensioenfonds Lanschot blijft voorlopig bij huidige uitvoeringsvorm

Achmea

19 juli 2017

Het bestuur van Pensioenfonds Lanschot heeft besloten dat er op de korte termijn geen behoefte bestaat om voor een andere uitvoeringsvorm, zoals een APF, te kiezen. Het bestuur blijft de komende tijd wel observeren hoe verschillende APF-initiatieven zich zullen ontwikkelen. Daarnaast wacht het op de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door de werkgever, over de verschillende pensioenregelingen binnen de onderneming. De verwachting is dat, met deze resultaten, in de tweede helft van 2017 een hervatting van het onderzoek naar een alternatieve uitvoeringsvorm zal plaatsvinden.

Pensioenfonds Lanschot heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om, in samenwerking met pensioenfonds Equens en pensioenfonds Kasbank, een eigen APF op te richten. Uiteindelijk is dit samengaan van de drie pensioenfondsen niet doorgegaan. Naast deze verkenning van de mogelijkheden van een APF is in 2016 ook onderzoek gedaan naar mogelijkheden die een niet-verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds biedt.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Lanschot is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 995M waarvan 0% herverzekerd en 3% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1157 actieve bijdragers en 748 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €673 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer