Pensioenfonds Lanschot: Nieuwsbericht herbenoeming(en)

7 augustus 2023

In de bestuursvergadering van 22 juni 2023 heeft het bestuur besloten Raimond Schikhof opnieuw te benoemen als bestuurslid en tevens voorzitter van de beleggingscommissie.

Gerben Schreurs is herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht.

DNB heeft ingestemd met beide herbenoemingen.

Lanschot

Lanschot is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 849 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 46 actieve bijdragers en 886 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 2%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Van Lanschot Kempen IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Lanschot
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer