Pensioenfonds Recreatie wil hét fonds voor het hele sector worden

Pensioenfonds Recreatie

3 juli 2017

Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wil de komende jaren gaan groeien om de kosten per deelnemer te verlagen. SPR wil hierbij gebruik maken van de onduidelijkheid omtrent recreatie. Voorzitter Eiko de Vries legt het als volgt uit: “Neem de pretparken. Die hebben tegenwoordig ook zwembaden, bungalowparken, hotels of campings. Het omgekeerde zie je ook. Campings die allerlei recreatieactiviteiten aanbieden bijvoorbeeld.”

SPR wil de oplossing bieden door álle werknemers van bijvoorbeeld een (breed) sportcentrum, camping of pretpark bij zichzelf onder te brengen. Inmiddels lopen de eerste gesprekken met pretparken. Tegelijkertijd werkt SPR het toekomstige beleid uit. In augustus worden de nieuwe plannen aan de raad van toezicht en verantwoordingsorgaan gepresenteerd.

In eerder nieuws werd al bekend gemaakt dat Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) onderzocht heeft wat de mogelijkheden waren voor het onderbrengen van de aanspraken bij SPR, wat aansluit bij het bovenstaande. Tevens heeft SSP aangegeven dat het de wens heeft een BPF te worden voor de hele zwembadbranche.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Recreatie (SPR) is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 657M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 17340 actieve bijdragers en 1745 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €185 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De fiduciair managers van het fonds zijn BlackRock en BNP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/sites/pensioenfondsrecreatie.nl/files/nieuwsbriefrecreatie_1-2017_actieven_web_0.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer