Pensioenfonds TDV: Benoeming H.D. Panneman

21 februari 2022

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 februari 2022 de heer Diede Panneman benoemd als bestuurslid namens de werkgever. De heer Panneman (geboren in 1968) is actuaris en heeft tot 2019 als actuaris en bestuurder gewerkt, als laatste bij Sprenkels & Verschuren. Sinds 2019 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van pensioenen. De heer Panneman is dus niet in dienst van Trivium Packaging Netherlands B.V. De komende jaren staat in het teken van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit zal de nodige inspanning van het fonds vergen. De werkgever en het bestuur vonden het daarom verstandig om iemand met veel kennis van pensioenzaken in het bestuur te benoemen i.p.v. iemand uit de eigen organisatie.

TDV

TDV is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 673 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 939 actieve bijdragers en 2.519 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 1%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: TDV
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer