Pensura: Excedent Pensioenregeling voor Sealed Air B.V. naar ABN AMRO Pensioen

28 maart 2018

Pensura publiceert op haar website:

“Als medewerker van Sealed Air bouwde u van 1 januari 2015 tot 1 september 2017 pensioen op bij Pensura. Uw werkgever heeft aan Pensura gevraagd om uw opgebouwde pensioenkapitaal over te dragen aan ABN AMRO Pensioen. Dat heet een collectieve waardeoverdracht. Het bestuur van Pensura heeft besloten aan de overdracht mee te werken.”

Fondsprofiel Pensura:

Pensura is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 188 Mil waarvan 0% herverzekerd en 11% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 243 actieve bijdragers en 120 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €1779 per deelnemer en de totale beleggingskosten 55bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door ABN AMRO.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer