Provisum neemt vermogensbeheerkosten en -prestaties Anthos onder de loep

19 juni 2017

Organisatiepensioenfonds Provisum, het fonds dat de pensioenregeling uitvoert voor C&A Nederland C.V. en voor en door C&A aangewezen partijen waaronder Anthos Fund & Asset Management BV, gaat in haar jaarverslag 2016 in op de prestaties en kosten van het vermogensbeheer: “Bijna elke bestuursvergadering zijn de rapportages van de vermogensbeheerder, Anthos Fund & Asset management BV (AFAM), besproken. De achterblijvende resultaten bij de benchmark en de kosten van het vermogensbeheer zijn onderdelen die uitgebreid aandacht hebben gekregen.”

Het behaalde rendement over de totale beleggingsportefeuille was in 2016 6,8%. Dit was lager dan het rendement van de benchmark van 8,8%. Ondanks het lagere resultaat dan de benchmark in 2016, heeft het fonds over de afgelopen 3 jaar gemiddeld een hoger rendement behaald dan de benchmark: “…Deze bedroeg 6,8% en bleef achter bij de benchmark van 8,8%. Desondanks ligt het gemiddelde rendement van Provisum over de afgelopen 3 jaar (2014-2016) van 7,8% boven dat van de benchmark van 7,3%.”

De kosten van het vermogensbeheer zijn in 2016 afgenomen door een verschil in het rapporteren van deze kosten: “De totale beleggingsgerelateerde kosten (inclusief de transactiekosten) komen in 2016 uit op 0,85% en zijn daarmee 10 basispunten lager dan de kosten in 2015. Deze kostenverlaging is met name te verklaren door het achterwege laten van de objectbeheerkosten bij onroerend goed vanaf 2016.” De kosten die betaald zijn aan AFAM zijn in 2016 echter toegenomen van 0,15 naar 0,23 procent van het gemiddeld belegd vermogen: “In 2016 zijn de kosten gestegen als gevolg van investeringen in verdere professionalisering van de organisatie van de vermogensbeheerder AFAM. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de toegenomen complexiteit professioneel en volgens marktstandaarden te waarborgen.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Provisum is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1462M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3055 actieve bijdragers en 2661 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €283 per deelnemer en de totale beleggingskosten 85bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 120% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Anthos Fund & Asset Management en het fonds is zelf verantwoordelijk voor de pensioenadministratie.

Bron: Provisum jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer