Randstad onderzoekt toekomst fonds, waaronder aansluiting APF of BPF

Randstad

5 juli 2017

In de tweede helft van 2016 is door het bestuur van Randstad Pensioenfonds opdracht gegeven voor een onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds en de eventuele overdracht van de bezittingen en verplichtingen van het fonds. Tijdens dit onderzoek zal, naast de mogelijkheden voor overdracht en liquidatie van het pensioenfonds, de optie om (voorlopig) door te gaan als gesloten fonds worden meegenomen. Voor het bestuur zijn de belangrijkste criteria “de nominale zekerheden van de pensioenen, de kansen op toekomstige toeslagverlening, de financiële consequenties die voor de belanghebbenden verbonden zijn aan de overgang en de toekomstbestendigheid van de gekozen oplossing”. Uit een bericht uit april 2017 bleek al dat een voorgenomen waardeovergedracht naar ABN-AMRO Pensioenen niet doorging.

Door het bestuur is een werkgroep ingezet, die samen met een externe consultant van actuarieel adviesbureau Sprenkels & Verschuren onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden voor het pensioenfonds. Tijdens dit onderzoek worden nieuwe uitvoeringsvormen, zoals het Algemeen Pensioenfonds (APF) en uitvoering door een grensoverschrijdende pensioenuitvoerder, bekeken. Daarnaast worden ook conventionele uitvoeringsvormen zoals de verzekerde pensioenregeling en aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) overwogen. De verwachting is dat dit onderzoek zeker nog een groot deel van 2017 zal beslaan.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Randstad is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1072M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 186 actieve bijdragers en 685 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €916 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en het fonds is zelf verantwoordelijk voor de pensioenadministratie.

Bron: jaarverslag 2016 Randstad, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer