De Randstad-pensioenen gaan over naar Het nederlandse pensioenfonds

25 juli 2019

Randstad publiceert op haar website:

“De pensioenen van het Randstad-pensioenfonds worden per 31 december 2019 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. Het bestuur heeft op 4 juli 2019 hiertoe besloten. Het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan dit voornemen.

Het Randstad-pensioenfonds is sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkomen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreert en uitkeert. Dat is op de lange termijn geen houdbare situatie. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds hebben daarom in de afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

De pensioenen worden per 31 december 2019 overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Dit is nog wel onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. De overdracht van de pensioenen verandert niets aan de hoogte van de pensioenen. Wel kunnen de pensioenen in de toekomst verlaagd worden als de financiële positie van het pensioenfonds ontoereikend blijft. Dat staat echter los van de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds.

Fondsprofiel Randstad:

Randstad is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 1,146 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 0 actieve bijdragers en 980 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 7.7%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer