SPF kiest voor nieuwe strategie, mogelijk nieuwe verkenning samenwerking met SPOV

25 mei 2018

SPF publiceert in het jaarverslag 2017:

“Na de beëindiging van de fusiegesprekken met SPOV heeft het fonds, in nauwe samenwerking met haar uitvoeringsorganisatie, gedurende de eerste helft van 2017 de kaders neergezet voor een projectaanpak om te komen tot een nieuwe strategie. Na de beëindiging van de fusiegesprekken met SPOV is het fonds gedurende 2017, in samenwerking met haar uitvoeringsorganisatie, gekomen tot een nieuwe (voorgenomen) strategie. Het bestuur heeft drie uitgangspunten vastgesteld voor de strategie:

– Het fonds stelt de deelnemers centraal.
– Het fonds wil een slagvaardige(r) governance, groter verandervermogen en wendbaarheid.
– Het fonds wil haar eigen identiteit behouden.

Het fonds heeft verschillende strategische opties beschouwd en heeft de voorkeur uitgesproken voor de optie om, samen met SPF Beheer, zich proactief op te stellen en voor te bereiden op een periode met ingrijpende veranderingen. Het intensief samenwerken met SPF Beheer betekent niet per definitie dat alle uitbestede werkzaamheden door SPF Beheer zelf zullen worden uitgevoerd. Indien er producten en leveranciers zijn die werkzaamheden of diensten bieden die door hen sneller, kostenefficiënter of bijvoorbeeld op een robuustere wijze kunnen worden geleverd, dan zal hiervoor worden gekozen. De door het bestuur gekozen richting kan consequenties hebben op veel verschillende terreinen, zoals de governance van het fonds, het uitvoeringsmodel en het kostenniveau.

Gedurende 2018 gaat het fonds dit verder uitwerken, waarbij in eerste instantie bij de stakeholders van het fonds reacties zullen worden opgehaald om te beoordelen of de richting die het fonds voor ogen heeft op instemming kan rekenen. Het mogelijk opnieuw verkennen van samenwerking met SPOV zal hierbij ook worden geadresseerd.”

Fondsprofiel Spoorwegpensioenfonds:

Spoorwegpensioenfonds is een BPFn met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 16436 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 29408 actieve bijdragers en 25195 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €201 per deelnemer en de totale beleggingskosten 53bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SPF en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door SPF.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer