SPOV en het Spoorwegpensioenfonds gaan fuseren

29 oktober 2019

Openbaar Vervoer publiceert op haar website:

“SPOV fuseert per 1 april 2020 met het Spoorwegpensioenfonds (SPF). We gaan samen verder als één nieuw pensioenfonds onder de naam Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer. Wij zijn verheugd dat zowel het verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, de vakverenigingen als de werkgevers de fusie ondersteunen. Samen zijn we sterker en meer toekomstbestendig.

We bundelen onze krachten omdat de wet- en regelgeving steeds hogere eisen stelt aan alle pensioenfondsen. Zo ontstaat een groter en slagvaardiger fonds, dat nog beter op de toekomst is voorbereid. Uiteraard kunnen deelnemers en werkgevers blijven rekenen op de dienstverlening zoals zij van ons gewend zijn. In de komende maanden doen we er alles aan om de fusie soepel te laten verlopen.”

Fondsprofiel Openbaar Vervoer:

Openbaar Vervoer is een BPFn met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 4,303 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 11,256 actieve bijdragers en 12,076 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 4%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SPF en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door SPF

Fondsprofiel Spoorwegpensioenfonds:

Spoorwegpensioenfonds is een BPFn met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 18,067 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 30,414 actieve bijdragers en 24,990 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 4%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SPF en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door SPF

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer