SPT onderzoekt toekomst: verkenning verdere opties volgt in 2018

SPT

21 januari 2018

Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) heeft in december 2017 haar jaarlijkse toekomstanalyse uitgevoerd. Zo bericht het fonds op haar website. In dit onderzoek onderzocht het fonds toekomstige mogelijkheden voor het verlenen van toeslag, kostenbeheersing en de borging van organisatie en governance.

Het onderzoek doet het bestuur concluderen dat de huidige uitvoeringsvorm, het (beroeps)pensioenfonds, nog voldoet aan de gestelde doelen. Zij verwacht dat het fonds de komende vijf tot tien jaar niet in een situatie zal komen waar liquidatie of omvorming van het fonds een rol zal spelen.

Het bestuur van SPT benadrukt echter wel dat het levensduur van het fonds beperkt is. De huidige toekomstanalyse zal daarom elk jaar worden geactualiseerd. Bovendien is het bestuur van plan in 2018 verder onderzoek te doen naar alternatieve uitvoeringsvormen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Tandartsen en Tandarts-Specialisten is een BRF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 1886M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 0 actieve bijdragers en 4125 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €445 per deelnemer en de totale beleggingskosten 15bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%. Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 108% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Lombard Odier en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: Toekomstanalyse Update 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer