SPUN over toekomst: APF en BPF in beeld, hopelijk in Q3 2018 formeel besluit

Staples

25 juni 2018

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) publiceert in “SPUN info nr.10” over het vervolgonderzoek naar de toekomst van SPUN:

“Het vervolgonderzoek bevestigde de conclusie dat de houdbaarheid van SPUN voor de toekomst heel beperkt is. Daarom werden de plannen voor versterking van het eigen fonds heroverwogen en werd de aandacht gericht op het overdragen van de opgebouwde pensioenen en de nieuwe pensioenopbouw naar een andere uitvoerder op korte termijn. Na uitgebreid onderzoek waren een BPF en een APF in beeld als mogelijke kandidaten. De actieve deelnemers zijn hierover geïnformeerd tijdens Info bijeenkomsten bij ETC Nederland en Urenco in maart (2018 – red). Daarnaast is in mei (2018 – red) een informatiebijeenkomst gehouden voor de pensioengerechtigden. ”

SPUN publiceert verder in “SPUN info nr.10”:

“Alle partijen zijn geregeld met elkaar in overleg en maken flinke vorderingen. Deze zomer zal er op verschillende gebieden nog nader onderzoek plaatsvinden. Het verantwoordingsorgaan van SPUN zal een advies uitbrengen over het voorgenomen besluit van het fondsbestuur over de opgebouwde pensioenen. Na afronding van dit adviestraject kan dan hopelijk in het derde kwartaal een formeel besluit worden genomen. Dat moet goedgekeurd worden door De Nederlandsche Bank (DNB). Als dit allemaal is geregeld, kan wellicht eind 2018 de overdracht van de pensioenen plaatsvinden. In de loop van 2019 kan dan de liquidatie van SPUN worden afgerond.”

Fondsprofiel Urenco Nederland:

Urenco Nederland is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 498 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 538 actieve bijdragers en 494 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €843 per deelnemer en de totale beleggingskosten 34bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer