Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland officieel in liquidatie

14 december 2018

Urenco Nederland publiceert op haar website:

“Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland heeft tijdens zijn vergadering van 4 december 2018 het definitieve besluit genomen om de opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds PGB en SPUN op te heffen. Het is de bedoeling de opgebouwde pensioenen rond 1 april 2019 over te dragen aan PGB.

Het besluit is genomen nadat het verantwoordingsorgaan in november een positief advies had uitgebracht over het voorgenomen besluit en de visitatiecommissie ook een positief oordeel had gegeven.

Dit betekent dat SPUN nu officieel in liquidatie is en dat het bestuur vanaf nu opereert als college van vereffenaars. Bij De Nederlandsche Bank is een verklaring van geen bezwaar aangevraagd.

Fondsprofiel Urenco Nederland:

Urenco Nederland is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 505 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 506 actieve bijdragers en 500 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 1.1%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer