Vooruitblik op pensioenverhoging per 1 januari 2022 bij Progress

10 november 2021

Unilever APF publiceert: ‘Volgende maand neemt het bestuur van het Unilever Pensioenfonds een besluit over het al dan niet verhogen van de pensioenen per 1 januari 2022. Dit zogenoemde indexatiebesluit is afhankelijk van de financiële situatie op 31 oktober. Hoewel deze situatie nog moet worden vastgesteld, kunnen we al een voorzichtige voorspelling voor Progress doen.

Voor pensioengerechtigden en oud-deelnemers is ons doel een pensioenverhoging die gelijk is aan de stijging van de prijzen in de periode van eind oktober van een jaar tot en met eind oktober van het volgende jaar. We baseren ons daarbij op cijfers van het CBS en gaan uit van de zogenoemde ‘afgeleide consumentenprijsindex’. Op basis van de cijfers tot en met september is een prijsstijging van 2% niet onwaarschijnlijk.

Of het definitieve percentage van de prijsontwikkeling volledig als indexatie kan worden toegekend is afhankelijk van de financiële situatie. Anders dan vorig jaar, toen Progress te weinig reserves voor een volledige indexatie had, lijkt op dit moment een volledige verhoging op 1 januari a.s. wel mogelijk te zijn.’

Source: Unilever APF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer