Voorgenomen waardeoverdracht Stichting Pensioenfonds Randstad gaat niet door

Randstad

14 april 2017

Stichting Pensioenfonds Randstad heeft op 1 juli 2015 haar pensioenregeling ondergebracht bij ABN-AMRO Pensioenen en is sinds die datum een gesloten fonds. Daarnaast heeft het fonds ook onderzocht of de “oude” pensioenen overgedragen kunnen worden: “Op verzoek van de werkgever heeft het bestuur van het pensioenfonds onderzocht om de werknemers de mogelijkheid te bieden hun oude pensioen naar ABN-Amro Pensioenen over te dragen. Voor het pensioenfonds is het daarbij van groot belang dat een overdracht niet leidt tot voor- of nadelen van groepen binnen het fonds of juist voor degenen die het fonds verlaten. Er moet sprake zijn van ‘evenwichtige voorwaarden’.”

Het pensioenfonds heeft geconcludeerd dat een overdracht niet voldoet aan de gestelde voorwaarden: “Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat op basis van de door de wet gestelde eisen een overdracht tegen evenwichtige voorwaarden niet tot de mogelijkheden behoort. De voorwaarden die het fonds zou moeten hanteren, werken dusdanig uit dat als gevolg van de overdracht specifieke groepen deelnemers een aanzienlijk deel van hun opgebouwde pensioen zouden kunnen verliezen. Het bestuur vindt die consequentie van een overdracht niet acceptabel.” Het Randstad-pensioenfonds zal de “oude” pensioenen dus gewoon zelf blijven beheren.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Randstad is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 1089M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 193 actieve bijdragers en 617 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €43 per deelnemer en de totale beleggingskosten 58bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -7%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door het fonds zelf.

Bron: https://www.randstadpensioenfonds.nl/content/overfonds/nieuws/2017/20170413000002.xml#

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer