Zwitserleven neemt de pensioenaanspraken van Stichting Pensioen­fonds Heijmans N.V. over

18 mei 2018

Zwitserleven publiceert op haar website:

“Zwitserleven neemt de pensioenaanspraken van de Stichting Pensioen­fonds Heijmans N.V. over. Dat heeft Zwitserleven vandaag bekend gemaakt. In totaal gaat het over 2200 deelnemers, die nu ook van het ‘Zwitserleven Gevoel’ kunnen genieten. Met de overdracht laat Zwitserleven nadrukkelijk zien ook in 2018 aanwezig te zijn op de overname-markt.

Het doel van het Heijmans pensioen­fonds is om deelnemers te voorzien van een zo goed mogelijk inkomen voor later. Heijmans kijkt continu naar de ontwikkeling van het fonds en onderzoekt daarbij verschillende mogelijkheden om de pensioen­voorziening toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Heijmans Pensioen­fonds heeft de strategische keuze gemaakt om de aanspraken te herverzekeren bij een verzekeraar. Door de rechten bij Zwitserleven onder te brengen, creëert het pensioen­fonds zekerheid voor de deelnemers. Bovendien wordt door de overdracht voor hen een korting van 2% uit het verleden volledig en structureel gerepareerd.”

Fondsprofiel Heijmans:

Heijmans is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 215 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 0 actieve bijdragers en 459 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €960 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 108% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer