Abbott Nederland: (Her)benoeming bestuursleden goedgekeurd door DNB

25 september 2023

Abbott Nederland publiceert op zijn website:

“De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ons laten weten dat zij akkoord gaat met de benoemingen van Hanka de Voogd en Marcel den Besten als bestuurslid van ons pensioenfonds. Dit geldt ook voor de herbenoeming van Eelco Dijkstra.

Hanka en Marcel liepen al een poosje mee als aspirant bestuurslid en hebben zo de benodigde ervaring opgedaan. Eelco is al bestuurslid en met zijn herbenoeming is zijn zittingstermijn verlengd. Ook is hij goedgekeurd als lid van de beleggingscommissie.

Marcel en Eelco zijn voorgedragen door de werkgever. Hanka is door het verantwoordingsorgaan voorgesteld namens de pensioengerechtigden.”

Abbott Nederland

Abbott Nederland is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 518 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.073 actieve bijdragers en 311 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 2%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 133.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Columbia Threadneedle en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Abbott Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer