Abbott verlengt contract AZL voor uitvoering administratie

abbott

8 augustus 2017

Per 1 januari 2017 heeft pensioenfonds Abbott Nederland de overeenkomst met AZL voor het uitvoeren van de administratie verlengd voor een periode van vijf jaar. Dit maakt het fonds middels haar jaarverslag bekend. Eind 2015 had AZL per 1 januari 2017 de overeenkomst opgezegd.

Na een verkenning heeft het bestuur in juli 2016 met AZL overeenstemming bereikt over het voorstel tot verlenging. De voornaamste redenen voor de verlenging waren “de behoefte aan continuïteit en het feit dat het bestuur in grote lijnen tevreden is over de werkzaamheden van AZL”. De overeenkomst voor het uitvoeren van de administratie is in het tweede kwartaal van 2017 ondertekend.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Abbott Nederland is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 341M waarvan 1% herverzekerd en 9% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1743 actieve bijdragers en 106 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €711 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer