Branchevereniging Tandtechniek: Vakbonden ontslaan door hen benoemde VO-leden

8 maart 2018

Branchevereniging Tandtechniek publiceert op haar website:

“De benoemende organisaties, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur de door hen benoemde leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Tandtechniek teruggetrokken. Eerder had het VO-lid namens de werkgevers zichzelf al teruggetrokken als lid en had de Branchevereniging Tandtechniek de vakbonden opgeroepen de betreffende VO-leden te ontslaan. De benoemende organisaties zullen binnenkort nieuwe leden voor het Verantwoordingsorgaan benoemen.

Het VO had er de Ondernemingskamer verzocht om het bestuur uit zijn functie te ontheffen en om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het fonds in de periode vanaf 2014. Lees meer

Het Pensioenfondsbestuur hoopt zo snel mogelijk een vruchtbare samenwerking met een nieuw samengesteld Verantwoordingsorgaan aan te kunnen gaan. Het bestuur wil de komende maanden in nauwe afstemming met het nieuwe VO en Raad van Toezicht de gewenste overgang naar PFZW in goede banen leiden.” Lees meer

Fondsprofiel Tandtechniek:

Tandtechniek is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 779 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3625 actieve bijdragers en 1950 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €281 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer