Uitspraak Ondernemingskamer: verantwoordingsorgaan versus Stg. Pf. Tandtechniek

Zelfstandigen Bouw

9 februari 2018

Pensioenfonds Tandtechniek publiceert op haar website:

“De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam wijst het verzoek van het verantwoordingsorgaan af. De Ondernemingskamer oordeelt dat het verantwoordingsorgaan zijn eigen rol te ruim opvat. Alle bezwaren van het verantwoordingsorgaan worden verworpen.Het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Tandtechniek (VO) verzocht de Ondernemingskamer een onderzoek in te stellen naar het bestuurlijk handelen van het bestuur over de periode van 2014 tot heden. Ook verzocht het VO het voltallige bestuur van het Pensioenfonds Tandtechniek te ontheffen van zijn taak en een bewindvoerder aan te stellen.”

Fondsprofiel Tandtechniek:

Tandtechniek is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 779 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3625 actieve bijdragers en 1950 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €281 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer