Tandtechniek: Ook opgebouwde rechten naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Tandtechniek PFZW

29 juni 2017

Naast de toekomstige pensioenopbouw, gaan ook de opgebouwde rechten van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPT) naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Dit blijkt uit een bericht op de website van SPT. Eerder werd al bekend dat de toekomstige pensioenopbouw van het fonds per 1 januari 2018 bij PFZW opgebouwd gaat worden. Door dit besluit, moest ook een keuze worden gemaakt voor de opgebouwde rechten: “Door dit besluit van sociale partners moest het bestuur een keuze maken waar ze de tot dan opgebouwde rechten onderbrengt. Het bestuur heeft nu een principebesluit genomen om óók het pensioen dat u nu al opgebouwd heeft per 1 januari 2018 over te dragen naar PFZW. De procedures die hiervoor nodig zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandse Bank starten binnenkort.”

Redenen voor de overdracht zijn volgens het bericht de aanhoudende lage rente, de stijgende levensverwachting en de hogere wettelijke eisen die het voor kleine pensioenfondsen (SPT = €762M) steeds duurder maakt om het pensioen te beheren. Daarnaast liet pensioenadministrateur Syntrus Achmea weten per 1 januari 2018 te stoppen met haar dienstverlening aan het BPF. Overgang naar een groot fonds als PFZW (€179.508M) zorgt voor toekomstbestendigheid. Daarnaast past Tandtechniek goed bij het karakter van PFZW, dat mensen die werken in de zorg bedient. Daarbij komt dat de pensioenregeling nauwelijks verandert, maar de premie naar verwachting van 30% naar 24% zal dalen.

Tot slot verwacht het fonds dat een verlaging van de pensioenen nodig zal zijn bij de overgang naar PFZW: “De dekkingsgraad (graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds) van PFZW is hoger dan SPT en dat verschil moet bij overdracht overbrugd worden. Daarvoor is een verlaging van de pensioenen bij SPT zeer waarschijnlijk nodig. Dat is heel vervelend, maar ook bij zelfstandig voortbestaan van ons pensioenfonds was een verlaging binnen enkele jaren hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk geweest. Eind 2017 wordt duidelijk hoe groot het verschil tussen de dekkingsgraden is en wat daardoor de gevolgen zijn voor de pensioenen.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Tandtechniek is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 762M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 3539 actieve bijdragers en 1852 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €345 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 86% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioentandtechniek.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Ook-opgebouwde-rechten-naar-Pensioenfonds-Zorg-en-Welzijn.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer