Pensioenfonds Cap Gemini onderzoekt toekomst én alle premie vanaf 2016 gaat naar DC

Cap Gemini

9 mei 2017

Stichting Pensioenfonds Cap Gemini Nederland heeft onlangs de presentatie van haar deelnemersbijeenkomst van 2 mei jongstleden gepubliceerd. Uit de presentatie blijkt allereerst dat het fonds zich oriënteert op de toekomst. De redenen die hiervoor worden aangedragen zijn de toenemende eisen en regeldruk. Het fonds concludeert dat het huidige model daardoor niet oneindig houdbaar is, maar aan de andere kant ziet zij dat alternatieven nog niet volwassen genoeg zijn. Het fonds houdt daarom haar opties zo lang mogelijk open en wacht op het juiste moment om te kiezen. Onder de alternatieven vallen onder andere het APF, het BPF, het PPI, de Verzekeraar en fuseren met een ander fonds.

Ten tweede blijkt uit de presentatie dat het fonds tot 2015 zowel een DC als een DB (tot €44k) regeling had. Vanaf 2016 gaat alle premie naar DC. Hierdoor worden life cycles belangrijker en zal het fonds vaker toetsen of de life cycle mixen nog steeds passend zijn. Daarnaast geeft het fonds aan haar beleggingsbeleid te veranderen van “Actief tenzij” naar “Passief tenzij”. Dit is volgens het fonds eenvoudiger en voordeliger.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Cap Gemini Nederland is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 725M waarvan 0% herverzekerd en 17% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 3957 actieve bijdragers en 619 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €0 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -6%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: https://www.pensioenfondscg.nl/media/7446/presentatie-deelnemersvergadering-2-mei-2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer