Pensioenfonds Cap Gemini: nieuw Raad van Toezicht

3 februari 2022

Het pensioenfonds publiceert op haar website:

Een selectiecommissie met leden van bestuur en verantwoordingsorgaan heeft gegadigden gezocht en in gesprekken geselectee
rd. De Raad van drie leden is inmiddels door het bestuur benoemd en ter goedkeuring aan de toezichthouder DNB voorgedragen. De leden zijn:

  • Mevr.  Willemien Caderius van Veen
  • Dhr. Stephan Linnenbank
  • Mevr. Evelien Vlastuin

De Raad van Toezicht zal de interne toezichtstaak vervullen en vervangt daarmee het periodiek toezicht van de visitatiecommissie.

Cap Gemini Nederland

Cap Gemini Nederland is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.111 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.866 actieve bijdragers en 1.064 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 109.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door NN.

Source: Cap Gemini
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer